Om at hjælpe

Naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Kilde: Søren Kierkegaard i teksten “at hjælpe”