Blog Archives


Jeg har tidligere skrevet om, at ændringer af tanker tager lang tid.

Det er lige som en vægt.

Hvis man mange gange har sagt, at “jeg er syg”, så tynger det vægten ned til den ene side.
Der er mindst lige så mange gange til med “Jeg er rask” for, at der bare er ligevægt på vægten.
Og endnu flere for, at “Jeg er rask” er den tungeste.

Denne video viser dette i praksis.

Han havde sat et styr på en cykel, der fungerer omvendt af et normalt styr.
Dvs. for at dreje cyklen til højre skulle man dreje til venstre.Det var umuligt at gøre. Han afprøvede det med mange forskellige mennesker i praksis

Testen

Det tog ham 8 måneder med 20 minutters træning hver dag at lære at cykel med et styr, som drejede den forkerte vej.
Derefter kunne han ikke køre på cykel på normal vis mere.

Han testede hvor længe det tog at komme tilbage til at køre på en normal cykel.
Det tog ham 20 minutter.

Han forklarer, at det mest forunderlige er, at skiftet mellem hvilken måde han kan køre på sker på et splitsekund.

Det ene øjeblik kan han det ene og det næste øjeblik det andet.

Konklusion

Denne test er meget vigtig for os, der ønsker at helbrede os selv.

Vi skal have skabt nye hjernebaner for at det vil virke. Det er vores tanker, som udgør forskellen.

Ovenstående test viser, at det er ekstremt svært, når noget er indlært i barndommen og totalt indgroet.

Testen viser også, at man hurtigt mister den nye evne.

Det samme gælder, når vi gerne vil ændre vores tanker om vores sygdom.

Det tager lang tid.

Men når helbredelsen kommer, så sker det på et splitsekund

Videoer om at helbrede sig selv


Så er det ferie, hvilket traditionelt set er tiden for overtræning til mig.

I min færd mod helbredelse har jeg klaret langt mere end forventet, men jeg er stadigvæk øm efter masser af aktivitet.

Restituionstiden bliver brugt på at lave videoer om hvordan man kan helbrede sig selv.

Der mangler stadigvæk en del, men du kan se de første 10 videoer og følge udviklingen på min Youtube – kanal

Du ønskes en fantastisk sommerferie 🙂

Løg og vægt der virker


Min vej mod at helbrede mig selv er hele tiden i bevægelse.

Det er også meningen, da helbredelse kan være ligesom at skille et løg ad. For hvert lag man får fat i dukker der et nyt lag op, som man skal have fat. På et tidspunkt når man ind til kernen og når den er bearbejdet er der intet tilbage. Man er færdig med at helbrede sig selv. Man er rask 🙂

Et af de ting jeg lagde mærke til idag var at jeg tog et par bukser på stående uden at tænke over det. De sidste to år har jeg hver gang jeg har taget bukser på stående fokuseret på at sætte ben og knæ rigtig samt at have hånden klar til at gribe ud, hvis det gik galt. Denne gang gjorde jeg det bare – uden at tænke over det.

Jeg er åbenbart ved at være færdig med det lag i min underbevidsthed, der tror at jeg ikke kan det. Istedet har jeg nu krydset halvvejen og er begyndt at tage det som en selvfølge at det kan jeg – og bare gøre det.

Dette er en kæmpesejr for det beviser, at denne vej mod helbredelse, som jeg har valgt, er den rigtige. Det virker. Jubiii. ..

Jeg ved godt, at jeg ikke er der helt endnu, da der skal en masse af den slags gode oplevelser til før min underbevidsthed er helt overbevist om at det passer at det kan jeg sagtens.

Men pointen er, at jeg nu har nået middelvejen og det kommer til at gå meget lettere herfra end det har gjort til nu.

NLP grene beskrive denne process illustrativt med en gammeldags apotekervægt. Vi har indprogrammeret vores underbevidsthed med en masse negative overbevisninger som ligger på den ene side. For at få vægten til at tippe til den positive side skal der lige så mange positive oplevelser til plus ėn.  Men der skal mange flere positive oplevelser til for at få vægten til at gå helt i bund.

F.eks. hvis du 500 gange har fået at vide at du ikke kan holde balancen, skal du 500 gange have at vide at det kan du godt – bare for at opnå ligevægt. Men der skal måske 1000 gange positive oplevelser til for, at det virkeligt slår igennem og bliver en fast overbevisning. Ellers vil du ca. Hver anden gang opleve noget negativt og hver anden gang opleve noget positivt

Tankernes betydning


Det er forunderligt hvordan vores tanker påvirker vores egen fysiske velvære.

Det er som cykelrytteren der skal over de næste to alpetoppe. Det dur ikke, hvis han tror han ikke kan. Istedet skal han være overbevist om at han har stærke ben og at han sagtens kan klare det.

For os der er syge er den svære opgave at blive overbevist om, at vi godt kan noget vi ikke kunne før. For hvordan skal vi kende den følelse?

Jeg er blevet opdraget med at det er ideelt at acceptere sin sygdom og jeg har lige siden jeg var barn været stolt af at have haft let ved at acceptere det. Men pointen er her, at det har stoppet mig i min fysiske udvikling. For jeg har ikke turde tro på, at jeg kunne mere fysisk end det jeg gjorde.

Det jeg har fundet ud af nu er, at jeg kan meget mere end jeg har troet. Med den rette træning, kost og mentale bearbejdning kan man komme langt.

12 principper til at opnå styrke


På min færd mod helbredelse ledte en tilfældig tanke, mig til John Harricharan´s 12 Power Principles

Disse principper om, hvad der giver os styrke, er så grundlæggende for at kunne helbredes sig selv, at jeg her vil gengive dem – i min egen fortolkning 🙂

1. Overbevisningernes styrke
Det meste af det vi møder i vores liv er resultatet af vores overbevisninger. Du bliver hvad du tror, du er.
Meget af det vi tror er usynligt og ofte overtager vi andres overbevisninger uden at være klar over det.
Kig omkring dig og undersøg dine overbevisninger. Er det virkeligt det liv du ønsker?

2. Selvtillids og selvværds styrke
Du er ofte din egen fjende. Arbejd med dit selvværd og din selvtillid.
Find en vej til at give slip på dine negative forestillinger.

3. Styrken ved synenergi
Find andre som dig – og oplev energien ved at slå jer sammen i en gruppe. Dette vil styrke dig.

4. Styrken ved inspiration
Mange overser dette punkt, men det er inspirations om giver dig energi.
Prøv at gøre det til en daglig rutine at finde inspiration.

5. Din største styrke er i nuet
Uanset hvor grim din fortid er eller, hvor uhyggelig din fremtid ser ud – så er det i nuet, at du har den største styrke. Værdsæt det du har lige nu og prøv at lade være med at give din styrke til fortiden eller fremtiden.

6. Valgets kraft
Du har altid et valg. Sørg for at dine valg får dig til at føle dig godt tilpas.

7. Taknemmelighedens styrke
Husk hvad du har at være glad for. Sig tak for det. Det vil give dig umådelig styrke uanset, hvad det er du ønsker at opnå.
Men husk, at det er afgørende, at det er ærligt ment 🙂

8. Forandringens styrke
Hvis du fortsætter med at gøre det du altid har gjort vil du også få det du altid har fået. Hele livet igennem sker der forandringer. Nyd dem istedet for at modsætte dig dem.
Der er masser af god energi i forandringer 🙂

9. Styrken i at give og modtage
Lær at give, men også at modtage.
For sådan vil du få styrke.

10. Aktionsstyrke
Nogle gange skal du gøre noget, andre gange ikke – og nogle gange skal du løbe….
Husk at tage de valg der føles rigtig for dig – og vælg hvornår det er værd at kæmpe – og hv0rnår det ikke er.
Det vil give dig styrke.

11. Åbn dig for stilheden
Der findes stor styrke i stilheden, hvis du lytter. Lyt og handl derefter.

12. Styrken i dem du omgiver dig med
Du er – som dem, du omgiver dig med.
Vælg klogt og søg dem, som du gerne vil ligne – ikke dem du ikke bryder dig om.

John Harricharan´s side om de “12 Power Principles” findes den fulde beskrivelse. Derudover er der en lille lydfil, som du kan høre sammen med. Ovenstående er som sagt min fortolkning.

Jeg håber, at du også havde glæde af mine ord.

Fokus på følelsen


Jeg har på denne blog om min færd mod helbredelse tidligere skrevet om hvordan jeg har haft små oplevelser – små lysglimt – hvor jeg kunne mærke min krop på en ny måde.

Dette skete igen i mandags, hvor jeg pludselig lagde mærke til, hvordan det føles at bøje benet bagud. Underligt at jeg aldrig havde lagt mærke til det før…

Men nu kunne jeg mærke musklerne bevæge sig. Det var en fantastisk følelse.

Igen var følelsen central. En skøn følelse af at kunne mærke sig selv.

Flere forskere skriver, at det der adskiller dem, der bliver helbredt og dem der ikke gør er en ændring i deres holdning. Hypnotisører siger, at det afgørende for succes er, at man kan forestille sig og føle den ændring man ønsker.

Jeg håber, at det er det, der er ved at ske her.

Jeg har skiftet holdning til at intet er givet på forhånd. Jeg kan ændre min situation.

Konsekvensen af dette arbejde er, at nu er jeg begyndt at mærke min krop. Det er fantastisk at opdage sin krop for første gang. Jeg elsker disse følelser 🙂

Kontroltyper – en tilfældighed?


I mit arbejder med at blive helbredt er løsningerne kommet til mig mange forskellige steder. Jeg har valgt at være åben og tage imod uanset hvad kilden er. Dette er en spændende færd, som bliver endnu mere spændende, når man lytter til de gode råd.

I lørdags fandt jeg ved hjælp af en Psych-K ekspert ud af, at der er behov for at arbejde med min far. Jeg har både brugt drømme, dialog og meditation til dette. Men i går – bare to dage efter at jeg fik opgaven – faldt der en fantastisk teori ned i mit skød.

I bogen “Den niende indsigt” var jeg nemlig kommet til den sjette indsigt. Den bygger lidt videre på den fjerde indsigt, som går ud på at vi alle giver eller tager energi fra hinanden. Dette kan de fleste genkender, hvis de tænker på, hvordan de har det efter at have været i godt selskab og efter at have været i et skænderi. I det første tilfælde føler man sig fyldt op med energi, mens man i det andet tilfælde føler sig tømt for energi.

I den sjette indsigt forklares der om, hvorledes alle mennesker ubevidst forsøger at kontrollere hinanden. Det gør de for at få energi i stedet for at give energi til andre. De fire kontroltyper er: aggressoren, udspørgeren, den reserverede og den passive, hvilket markerer en skala med aggressoren og den passive som de to yderpunkter.

Aggressoren vil typisk skabe passive mennesker omkring sig, mens udspørgeren typisk vil skabe reserverede mennesker omkring sig. Og omvendt. Når aggresoren bliver aggressiv vil den passive typisk trække sig ind i sig selv og prøve at beskytte sin energi med passivitet. Udspørgeren vil spørge dig om en masse ting med det mål at finde fejl ved det du gør for at kunne fortælle dig, at du er forkert på den og dermed trække energi ud af dig. Dette gør at modparten typisk vil blive reserveret og altid vil være på vagt overfor hvad modparten er ude på. Omvendt vil den reserverede med sin opførelse få modparten til at interessere sig for vedkommende og vil trække energi ud af vedkommende ved at være tilbagetrukket. Tilsvarende vil den passive trække energi fra andre, men “hvor er det synd for mig”-holdningen, idet dette påkalder sig omsorg.

Alle mennesker er lidt af hvert af disse fire typer, men en type vil være fremherskende. Vi vil hele tiden forsøge at kontrollere andre på denne måde og få energi ad den vej.

En god måde at arbejde med typerne er at finde ud af, hvilken type dine forældre er.
Hvordan passer de sammen og hvordan har det påvirket dig. Hvilken type er du selv?
Når du er bevidst om din egen type kan du frigøre dig fra den og dermed vinde mere energi til at komme fremad i hverdagen.

F.eks. vil du opdage, at det du skal lære i livet, er det dine forældre mangler at få lært. Dvs. hvad er det, som dine forældre endnu ikke har fået fat i. Kontroltyperne vil typisk give forskellige kontrolkriser og disse kriser fortæller dig, hvad det er dine forældre manglede at lære – og hvad du dermed skal tage fat på i arbejdet med dig selv.

Jeg har i mange år arbejdet med mit forhold til min mor, men aldrig med mit forhold til min far og  beskeden var meget klar. Det er “nærhed” jeg skal arbejde med i den kommende tid. og det bliver spændende.

Så derfor en opfordring:

– find dine forældres kontroltyper
– find din egen kontroltype
– find ud af, hvad det er du skal lære ved at kigge på, hvad dine forældre mangler at lære.

Og dermed er du fri af dit behov for at kontrollere og fri til bare at nye livet 🙂

PS: Husk også at være vågen overfor tilfældigheder, som jeg var her. Sikken en gave ………

Sådan finder du dine overbevisninger


Mit møde med Bruce Lipton i oktober gav et nyt skub til mit arbejde med at helbrede mig selv. Blandt mine aktiviteter er, at jeg arbejder med mine underbevidste overbevisninger.

Denne gang gør jeg det ud fra følgende tre processer:

A.: Forberedelsesprocess
1. Find dine underbevidste overbevisninger
2. Find dine bevidste overbevisninger
3. Lav de nye overbevisninger du ønsker dig (=lav affirmationer)

B: Den konkrete skabelsesprocess
1. Klargøring af materialet
2. Indtaling af de nye overbevisninger

C: Gennemførelsesproces.

Jeg vil her beskrive første og anden del af forberedelsesprocsesens tre trin.

Sådan finder du dine overbevisninger:
Beskrivelsen af de underbevidste overbevisninger gør det tydeligt, at det er noget vi gør eller tror på underbevidst. Spørgsmålet er derfor og vi kan være særligt bevidste om vores uerkendte overbevisninger, når det er underbevidst?

Men det er muligt at finde disse underbevidste overbevisninger, hvis man er klar til at studere sig selv. Trin et i forberedelsesprocesen går ud på, at du finder disse skjulte underbevidste overbevisninger.

Undervejs er det vigtigt at du notere det du finder under hinanden – i en lang kolonne. Kolonnen vil senere udvides og der vil komme flere kolonner til, så det det bliver et større skema. Derfor vil jeg opfordre dig til at lave din kolonne med overbevisninger i et program, som du kan blive ved med at rette i. Det kunne f.eks. Være i en tabel i word.

De følgende spørgsmål skal du arbejde med af flere omgange. Start med at tænke stille og roligt over spørgsmål et og skriv dine overbevisinger ned efterhånden som svarene kommer til dig. Gå videre, når du føler at du ikke kan komme på mere. Det vigtigste er at du giver dig god tid og at du notere både godt og dårligt.

Trin 1 – Find de ubevidste overbevisninger

Svar så godt du kan på følgende spørgsmål:

1. Hvordan mener du, at du selv typisk er? Hvem er du overbevidst om du er?
2. Hvordan tror du, at andre mener du er?
3. Hvad kan du genkende i dig selv fra dine forældre?
4. Hvilke ting ønsker du virkeligt at lave om i din opførelse, men det lykkes alligevel ikke?
5. Har du andre overbevisninger, som du mener skal med?

Stop, når du føler du har udtømt, hvad du mener er dine underbevidste overbevisninger/handlinger.

Og husk at vend gerne tilbage til disse spørgsmål flere gange.

Trin 2 – Find de bevidste overbevisninger

Nu er skal du lave en ny kolonne ved siden af.
I denne kolonne skrive du hvad du ønsker:

1. Hvad er dine bevidste overbevisninger?
2. Hvilke overbevisninger ville du ønsker at havde?
3. Er der andre gode overbevisninger, som skal med?

Brug gerne den første kolonme til inspiration, når du svarer i kolonne to.
Hvis det er muligt, så skriv disse ønskede overbevisninger i samme række, som den underbevidste overbevisning, som den passer sammen med.

Dermed får du en række par, som enetens temmer overens eller “er uenige”

Gentag gerne processen, da kolonne et og to griber ind i hinanden. Kolonne et forsøger at få fat i de overbevisninger du har nu -men som er uderbevidste. Kolonne to forsøger tilsvarende at få fat i de overbevisninger, der svarer til dine bevidste ønsker. Det skulle gerne være lettere at lave kolonne to end et.

Det er super, der hvor udsagnene i kolonnerne stemmer overens, da du så får det du ønsker bevidst.

Der hvor det store arbejde skal lægge er dog der, hvor de ikke stemmer overens. For det er der at det bliver de underbevidste overbevisninger, som kommer til at styre dit liv. Og det er disses som skal omformuleres for at det bliver som du ønsker.

Inden vi kan gå til denne del af processen er det vigtigt at du får organiseret dine rækker, så overbevisninger, der minder om hinanden ligger i nærheden af hinanden. Det vil endda være super, hvis du kan sætte overskrifter på forskellige grupper af udsagn. Overskrifterne kunne f.eks. være “socialt”, “selvværd”, “familie” eller lign.

I næste blogindlæg i denne tråd vil jeg gå videre  med at beskrive trin tre i denne forberedelsesproces

Det indre og ydre miljø


Det er afgørende at arbejde med både det indre og ydre miljø i en helbredelsesproces. Jeg har under menuen “Krop-Sind” beskrevet hvilke metoder vi har til det.

For nyligt gik det dog op for mig, at mine beskrivelser  alene er fokuserer på dig selv. Men jeg har overset en vigtig ting – nemlig naturen og energierne.

– Det dur ikke, hvis du din krop har det fantastisk, mens du samtidigt bliver fyldt med giftstoffer fra forurening.

– Det dur ikke at din krop har det fantastisk, hvis klimaforandringerne ødelægger dine muligheder for at varme dit hus op eller få mad og vand.

– Det dur ikke, at din krop har det fantastisk, hvis der er krig omkring dig og luften er fyldt med hadefulde følelser

Alt sammen vil påvirke dit miljø.

Min pointe er således, at du også skal kigge ud over dig selv og tage dig af den verden du lever i, hvis du ønsker at helbrede dig selv, ved at forbedre dit indre og ydre miljø

Lyt til dine celler


Kelly A. Turner er aktuel lige nu med bogen “Nøgler til spontan helbredelse. 9 afgørende faktorer, der kan afgøre alt”. Hun har forsket i, hvorfor nogle blev helbredt tilsyneladende uhelbredelig kræft og andre ikke. Det har resulteret i 9 punkter, som er:

  1. at ændre kosten radikalt
  2. at tage kontrol over eget helbred
  3. at følge sin intuition
  4. at bruge urter og kosttilskud
  5. at give slip på undertrykte følelser
  6. at øge positive følelser
  7. at tage imod social støtte
  8. at opnå dybere spirituel kontakt
  9. at have gode grunde til at leve

Hun angiver selv, at det punkt der var mest overraskende for hende var, at det at følge sin intuition var så afgørende vigtig som det var.

Det samme slår Jette Harthimmer på, idet hun skriver at det vigtigt at tale med sine celler. Vores krop består af 1 billion celler, som alle samarbejder med dig som arbejdsgiver.
Det er dig der beslutter, hvorledes du skaber deres arbejdsmiljø både med mad, men også mentalt og socialt. Derfor er det også vigtigt, at du som i enhver anden virksomhed lytter til dine medarbejdere – dine celler.

Det gør du, når du er stille. F.eks. i en meditation. Der spørger du de forskellige kropsdele om, hvordan de har det – og du skal lytte til svaret. Du skal lytte til din intuition

Hun skriver:

Cellerne er som en garnnøgle. Du kan skabe hvad du vil med garnet 😉

Dette forklarer hun med at cellerne kan blive til, hvad som helst. En muskelcelle eller en hjernecelle eller noget helt tredje. Det styrer kroppen selv.
Derudover skiftes 98% af vores celler ud på et år. Hver tredje måned har du helt ny blodforsyning, Hver femte dag udskiftes maveslimhinden og hver 6. uge fornyes dit DNA’!

Dette giver tanker til overvejelse, for med nyt DNA hver sjette uge ligger verden åben for dine fødder. Og det er dig der er chefen for, hvad disse celler bliver til. Det er dit garnnøgle og du bestemmer, hvad du vil med garnet.I et andet blogindlæg har jeg skrevet for tallene for udskiftning af muskler, hud og blod

Ifølge Jette Harthimmer skyldes 75% af alle sygdomme den mad vi spiser, så sørg for at spise sundt. Men

At spise sundt, er dog ikke nok. Selvom du spiser super sundt hver dag men så til gengæld går rundt med stress, bekymringer, har begrænsende tanker og overbevisninger om dig selv, hænger fast i fortiden, er i et usundt parforhold eller er i et arbejde du hader, hvad tror du det gør ved cellerne?

Hvis du er i kontakt med dine celler og du er i samarbejde med dem styrker du din energi.
Dermed er du bedre rustet mod andres negative energier, som du lettere kan lade perle af på dig.
Dette er en win-win situationer. Du bliver både helbredt og du får det bedre mentalt.

Så lyt til dine celler.