Hvordan får og bruger kroppen Arginin?

Kommentarer lukket til Hvordan får og bruger kroppen Arginin?

Jeg lavede i efteråret 2016 et review over relevante artikler om min sygdom.

I denne proces udviklede jeg en teori om hvordan man kan bruge gen-læsning til at afhjælpe sin genetiske sygdom.

I forhold til min selv fandt jeg frem til, at min sygdom kan skyldes mangel på Arginin.
Jeg er derfor gået i gang med at studere “Arginin” og nedenfor er de foreløbige resultater her fra august 2017

På min side om gen-læsning, står der, hvad kroppen bruger Arginin til

Hvordan får kroppen Arginin?

Kroppen får Arginin på 3 forskellige måder

 1. Via maden
 2. Via omdannet Arginin
 3. Via nyskabelse af Arginin

Nedenfor er en kort uddybning, at punkt 2 og 3

Ad. punkt 2: Omdannet Arginin

Det omdannet Arginin kaldes også for “methylaed Arginine”. Det betyder, at de opstår, når proteiner som indeholder arginin forfalder og går i opløsning. Dvs. de degraderer.
Der findes 3 typer omdannet Arginin

 • ADMA
 • NMMA
 • SDMA

Interessant er det her, at ADMA anses i stigende grad for at være en markør, der ved forhøjet niveau viser risiko for hjerteproblemer og nyresydom

ADMA og NMMA konkurrer om NO (Nitro oxid), som jeg ofte støder på i arbejdet med Arginin.

Alle tre renses i nyrerne og omdannes til nye aminosyrer og enzymer, så som citrulin og momomethyl

Ad punkt 3: Nyskabelse af Arginin

Nyskabelse af Arginin kaldes også for “De novo syntesen”.

I princippet laver kroppen selv nok Arginin, men desværre ikke nok ved sygdomme, så som betændelse samt nyre og tarmsygdomme.
Da vi skal have ekstra Arginin via maden især ved nyre og tarmsygdom, kaldes Arginin en semi-essentiel amino-syre.

Det skyldes at Arginin laves i samarbejde mellem tyndtarmen og nyre.

Sådan laves Arginin i kropppen

Tyndtarmen laver

 1. Carbamyl phosphate synthetase I
 2. Ornithone transcarbamylase

Der tilføjes enten

 1. Glutamine, som producerer Citrulin eller Prolin
 2. eller
 3. Arginin lavet via Arginase, som producerer Ornithin

Citrulin, som primært er produceret i tyndtarmen optages herefter i nyrerne.

Nyrerne konverterer citrulinen til Arginin via en af 2 processer (Arginino Succinate synthetaser og Arginino succinate lyase (ASL)

Der skal være NOs (Nitro oxid) til stede for at kunne få disse processer til at køre.
Hvis der ikke er nok Arginin kan NOs ikke laves.
(Evt. kan de skyldes mangel på den lille med-skaber “tetrahydrobiopterin, som nogle gange kan erstattes af B-vitaminet Folsyre)

Hvis der ikke laves nok NO i kroppen går kroppen i Oxidativt stress.

Hvad bruger kroppen mest af til Argininproduktionen?

3 forskellige artikler har undersøgt, hvor meget der skal til for at producerer Arginin

Det viser sig de er meget uenige, da

Artikel 1 siger, at i mennesker kommer 50% af Arginin fra Glutamin
Artikel 2 siger, at i mennesker kommer 40% af Arginin fra Prolin
Artikel 3 siger, at i mus laves citrulin af Arginin og Ornithin

Dette forvirrer mig, da det primære review som jeg har læst at det primært er citrulin,

Det skyldes at det er inde i celler, at der er et stort behov for Citrulin.
Det har slet intet at gøre med selve produktionen af Arginin i kroppen.

Denne forskel er vigtigt, da det er inde i selve cellerne, at jeg ikke får placeret Arginin korrekt.

Det er vigtigt, at kroppen har Arginin  til rådighed, men det er processen inde i cellerne, som er vigtigt

Hvordan skaffer cellerne Arginin?

Cellerne får Arginin  på næsten samme måde som kroppen. Dvs. fra 3 steder.

 1. Via indtag af ekstracellulær Arginin  (Dvs.  cellen henter Arginin  udenfor cellen)
 2. Via omdannet Arginin
 3. Via  nyskabelse af Arginin (De novo)

Der findes mange forskellige lagre af Arginin inde i cellen. Disse lagre bruges ikke frit, da de tit er bundet til bestemte processer.
Dvs. de forskellige processer henter Arginin fra forudbestemte faste lagre – og kan ikke tage fra et andet lager, hvis dette er tomt.

Lagrene kvalitet afhænger af farten på udvekslingen inde i cellen (F.eks. mellem mitokontrierne, cytosto og lysmoerne)

Det er NOs (Nitro oxid), som skal bruge Argininen inde i cellen.
Hvis der ikke er nok Arginin  udenfor cellen er NOs afhængig af, at der er Citrulin til stede, som den omdanner til Arginin via en ASL syntese,

Hvordan bruger cellerne Arginin?

Cellerne er afhængige af traporterne i plasmamembranen og i mitokondriernes membraner (energifabrikkerne)

Antallet af transporterer ændrer sig efter mængden af Arginin eller stimuli

Det interessante er, at kroppen “sanser” mængden af Arginin. Artiklen foreslår at Argining måske er den sensor, som sidder på receptormonekylerne.
I min verden forklarer det en del. Hvis CNM lider af Arginin-mangel, så kommer beskederne til muskelcellerne ikke frem. Sammen alle de andre ting, som stemmer med arginin mangel, så passer det godt ind

Hvad bruger kroppen Arginin til?

Kroppen bruger Arginin til

 1. at lave Nitro Oxid (NOs), hvilket giver en forbedret mitokondriefunktion og blodgennemstrømning. Dvs. kroppen producerer mere energi og får mere varme. Dette kan afhjælpe Oxidativt stress.
 2. at stimulerer Insulinproduktion, hvilket i mit tilfælde er godt, idet jeg har masser af glukose i cellerne, som mangler insulin til at omdanne det til energi
 3. at lave kreatinin, som bruges i musklerne
 4. at stimulerer frigivelse af vækst af hormoner

Hvad er konsekvenserne af for lidt Arginin?

Det er Arginin som producerer NOs og Ornithin.
Eftersom disse har været mere nødvendige til fx. afgiftning af mine kviksølvplumper, så har der været for lidt Arginin til mine muskler.
Dvs. nedennævnte artikler, som alt overnfor er et referat af bekræfter min teori om, at min krop har manglet Arginin

For lidt Arginin begrænser derfor mængden af No, hvilket også formindsker oversættelser i kroppen.

For lidt Arginin betyder for lidt Ornithin, hvilket ødelægger afgiftningen af kroppen. Dermed stoppes også produktionen af citrulin, som er med til at producerer Arginin.

Interessant er det, at for lidt Arginin giver problemer med T-cell modtager. Dette findes f.eks. i patienter med tuberkulose. Denne kommentar forbinder min løsning med Barbara Wrens teorier

Derudover fortæller artiklen om undersøgelser, der viser at mennesker, som har problemer med afgiftning (urea-cyklus. Ornithin) typisk vil spænde for meget op i kroppen og få hjerteproblemer.

En anden undersøgelse viser også, at hvis tarm-nyrerne ikke kan skaffe nok Arginin, så kan man tilføre det via maden.

Konklusion

Min konklusion er at, hvis man skal styrke Arginin  i kroppen, så skal man arbejde på 3 områder.

 1. maden
 2. Aminosyrerne
  1. Citrulin (Er forudsætningen for at lave Arginin)
  2. Prolin
  3. Ornithin (afgifter kroppen og er vigtig i celledeling og vævsregerering)
  4. Glutamin
  5. Arginin (Forbedrer mitokondriefunktionen og dermed fjerner det oxidative stress fordi der kommer nok NO)

 

Kilder

Sidney M. Morris Jr.: Arginine Metabolism Revisisted, The Journal of Nutrition. 9th Workshop on the Assesment of Adequate and Safe Intake of Dietary Amino Acids, 2016

The Arginine Metabolic Pathways: Nitric Oxide Synthase and Arginase, 2004

Sidney M. Morris Jr.:: Arginine metabolism: boundaries of our Knowledge. The Journal of Nutrition, 2007

Improved Muscle Function in Duchennes Muscular Dystrophy through L-arginine and Metformin: An Investigator-initiatede , Open-Label, Single-Center, proof-of-Concept-Study, 

 


Husk: Jeg er ikke læge.

Jeg læser  de artikler jeg finder relevante for at forstå min og andres sygdomme. Indholdet på denne blog er derfor alene min forståelse og holdning.
Det betyder ikke, at en læge vil forstå det samme eller konkludere det samme ud fra artiklerne.

Det er derfor på eget ansvar, hvis du bruger indholdet på denne blog.