Negative eller positive tanker?


Så vidt vides er det frontalpandelappen som adskiller menneskene fra andre dyr. I denne pandelap ligger vores evne til f.eks. at reflektere samt at kunne vurdere fortid og fremtid.

Særligt interessant er det, at der findes to separate områder for henholdsvis negativ og positiv tænkning. Også kaldet afdeling 1 (negative tanker) og afdeling 2 (positive tanker).

Hvis man befinder sig i afdeling 1 (negative tanker) lukker afdeling 2 (positive tanker) – og omvendt. Dvs. man er enten eller. Det synes jeg er ret sejt. Man kan ikke både være positiv og negativ på samme tid.
Det svarer meget godt til reglen om, at man kun kan have en tanke ad gangen.

Endnu mere interessant er det, at man kan træne de to afdelinger op. Hvis man har mange negative tanker vil man automatisk lave endnu flere. Tilsvarende med de positive tanker.

Er det ikke en glad tanke?
Jo flere glade tanker vi har jo gladere bliver vi?

Og jo mere får vi lukket afdeling 1 for negative tanker ned.

Den tanke kan jeg godt lide 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*