Kontroltyper – en tilfældighed?


I mit arbejder med at blive helbredt er løsningerne kommet til mig mange forskellige steder. Jeg har valgt at være åben og tage imod uanset hvad kilden er. Dette er en spændende færd, som bliver endnu mere spændende, når man lytter til de gode råd.

I lørdags fandt jeg ved hjælp af en Psych-K ekspert ud af, at der er behov for at arbejde med min far. Jeg har både brugt drømme, dialog og meditation til dette. Men i går – bare to dage efter at jeg fik opgaven – faldt der en fantastisk teori ned i mit skød.

I bogen “Den niende indsigt” var jeg nemlig kommet til den sjette indsigt. Den bygger lidt videre på den fjerde indsigt, som går ud på at vi alle giver eller tager energi fra hinanden. Dette kan de fleste genkender, hvis de tænker på, hvordan de har det efter at have været i godt selskab og efter at have været i et skænderi. I det første tilfælde føler man sig fyldt op med energi, mens man i det andet tilfælde føler sig tømt for energi.

I den sjette indsigt forklares der om, hvorledes alle mennesker ubevidst forsøger at kontrollere hinanden. Det gør de for at få energi i stedet for at give energi til andre. De fire kontroltyper er: aggressoren, udspørgeren, den reserverede og den passive, hvilket markerer en skala med aggressoren og den passive som de to yderpunkter.

Aggressoren vil typisk skabe passive mennesker omkring sig, mens udspørgeren typisk vil skabe reserverede mennesker omkring sig. Og omvendt. Når aggresoren bliver aggressiv vil den passive typisk trække sig ind i sig selv og prøve at beskytte sin energi med passivitet. Udspørgeren vil spørge dig om en masse ting med det mål at finde fejl ved det du gør for at kunne fortælle dig, at du er forkert på den og dermed trække energi ud af dig. Dette gør at modparten typisk vil blive reserveret og altid vil være på vagt overfor hvad modparten er ude på. Omvendt vil den reserverede med sin opførelse få modparten til at interessere sig for vedkommende og vil trække energi ud af vedkommende ved at være tilbagetrukket. Tilsvarende vil den passive trække energi fra andre, men “hvor er det synd for mig”-holdningen, idet dette påkalder sig omsorg.

Alle mennesker er lidt af hvert af disse fire typer, men en type vil være fremherskende. Vi vil hele tiden forsøge at kontrollere andre på denne måde og få energi ad den vej.

En god måde at arbejde med typerne er at finde ud af, hvilken type dine forældre er.
Hvordan passer de sammen og hvordan har det påvirket dig. Hvilken type er du selv?
Når du er bevidst om din egen type kan du frigøre dig fra den og dermed vinde mere energi til at komme fremad i hverdagen.

F.eks. vil du opdage, at det du skal lære i livet, er det dine forældre mangler at få lært. Dvs. hvad er det, som dine forældre endnu ikke har fået fat i. Kontroltyperne vil typisk give forskellige kontrolkriser og disse kriser fortæller dig, hvad det er dine forældre manglede at lære – og hvad du dermed skal tage fat på i arbejdet med dig selv.

Jeg har i mange år arbejdet med mit forhold til min mor, men aldrig med mit forhold til min far og  beskeden var meget klar. Det er “nærhed” jeg skal arbejde med i den kommende tid. og det bliver spændende.

Så derfor en opfordring:

– find dine forældres kontroltyper
– find din egen kontroltype
– find ud af, hvad det er du skal lære ved at kigge på, hvad dine forældre mangler at lære.

Og dermed er du fri af dit behov for at kontrollere og fri til bare at nye livet 🙂

PS: Husk også at være vågen overfor tilfældigheder, som jeg var her. Sikken en gave ………

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*