Blog Archives


Dette er virkeligt kloge ord af RieFreja, som jeg havde en skøn session ved idag. Efter sessionen følte jeg mig først træt og bagefter lettet. Sidstnævnte skyldtes, at vi fik fjernet mange blokeringer.

Nogle af disse tog udgangspunkt i en snak om jeg kan komme til at tro på, at jeg kan være rask i morgen. Denne del har været svært for mig, da jeg – i bedste HC. Andersens-stil, tror på at det hele skal være slemt før det kan blive godt.

Derfor tvivlede jeg stadigvæk på, at musklerne på mirakuløs vis kunne gå fra én tilstand til en anden. Det var her, at Rie kom med de kloge ord ovenfor.

Hun fortalte at Musklerne er der. Det er min overbevisning, der gør, at jeg ikke bruger dem. Musklerne kan sagtens. Det er vigtigt at huske. Det er mine svømmerekorder også et bevis på. Det er hvad hjernen tror, at den kan gøre, som musklerne faktisk gennemfører. Det hele ligger i hjernen.

Hun fortalte også at mange andre små og spinkle mennesker som mig med samme muskelmasse er mega-stærke. Her blev jeg mindet om den lille spinkle pige, som jeg så bære to rygsække op på 4 sal i Paris, da jeg var ung. Det var imponerende. Det kan jeg også gøre, men tror jeg på det?

Rie Freja fortalte også, at det er vigtigt at have billeder på. Som f.eks. den drøm jeg havde i nat, hvor jeg at jeg for første gang rejste mig op alene ved højre bens hjælp. Noget jeg aldrig har kunnet, men i drømmen følte jeg det. Jeg følte, hvordan det var – og det ser jeg som tegn på at min underbevidsthed arbejder med mig mod at være rask.

RieFreja sagde at disse visualiseringer er ekstremt vigtige, eftersomkroppen gør faktisk det hele, selvom det kun er en visualisering. Jeg har arbejdet med visualiseringer før, men jeg har vist aldrig helt forstået betydningen af det. For det er vigtigt – og min underbevidsthed er heldigvis i gang med det.

Vi fandt også ud af, at min far er en stor blokering for mig. For hvis jeg er rask vil han ikke elske mig mere, da han har brug for at drage omsorg for den syge Lone. Dette er igen en underbevidst overbevisning, da min far direkte har fortalt mig, at det vil glæde ham meget, hvis det lykkes mig at blive rask.

Denne overbevisning kan stoppe min helbredelsesprocesse, hvorfor RieFreja arbejdede med Psych-K, således at jeg nu også underbevidst véd at min far vil glædes over mig når jeg bliver rask. Derudover er jeg nu underbevist overbevist om, at han vil at elske mig alligevel.

En sådan udligning mellem den bevidste erkendelse og den underbevidste overbevisning er afgørende for at jeg kan nå mit mål. Det dur ikke at jeg kun véd tingene bevidst, hvis underbevidstheden tror noget andet. For i sidste ende er det underbevidstheden, som bestemmer hvordan vi bliver (Læs mere om dette på mine sider om Bruce Liptons teorier)

En session med RieFreja er aldrig kedelig, så jeg fik også fjernet en del andre blokeringer. Det er tydeligt at når vi kommer i dybden med nogle dukker der andre op. Fremgangen er dog meget klar og jeg er lykkelig over at jeg har valgt at bruge de rigtige behandlere til at hjælpe mig i min færd mod helbredelse.

Det er bare så skønt at det går fremad 🙂

Sådan finder du dine overbevisninger


Mit møde med Bruce Lipton i oktober gav et nyt skub til mit arbejde med at helbrede mig selv. Blandt mine aktiviteter er, at jeg arbejder med mine underbevidste overbevisninger.

Denne gang gør jeg det ud fra følgende tre processer:

A.: Forberedelsesprocess
1. Find dine underbevidste overbevisninger
2. Find dine bevidste overbevisninger
3. Lav de nye overbevisninger du ønsker dig (=lav affirmationer)

B: Den konkrete skabelsesprocess
1. Klargøring af materialet
2. Indtaling af de nye overbevisninger

C: Gennemførelsesproces.

Jeg vil her beskrive første og anden del af forberedelsesprocsesens tre trin.

Sådan finder du dine overbevisninger:
Beskrivelsen af de underbevidste overbevisninger gør det tydeligt, at det er noget vi gør eller tror på underbevidst. Spørgsmålet er derfor og vi kan være særligt bevidste om vores uerkendte overbevisninger, når det er underbevidst?

Men det er muligt at finde disse underbevidste overbevisninger, hvis man er klar til at studere sig selv. Trin et i forberedelsesprocesen går ud på, at du finder disse skjulte underbevidste overbevisninger.

Undervejs er det vigtigt at du notere det du finder under hinanden – i en lang kolonne. Kolonnen vil senere udvides og der vil komme flere kolonner til, så det det bliver et større skema. Derfor vil jeg opfordre dig til at lave din kolonne med overbevisninger i et program, som du kan blive ved med at rette i. Det kunne f.eks. Være i en tabel i word.

De følgende spørgsmål skal du arbejde med af flere omgange. Start med at tænke stille og roligt over spørgsmål et og skriv dine overbevisinger ned efterhånden som svarene kommer til dig. Gå videre, når du føler at du ikke kan komme på mere. Det vigtigste er at du giver dig god tid og at du notere både godt og dårligt.

Trin 1 – Find de ubevidste overbevisninger

Svar så godt du kan på følgende spørgsmål:

1. Hvordan mener du, at du selv typisk er? Hvem er du overbevidst om du er?
2. Hvordan tror du, at andre mener du er?
3. Hvad kan du genkende i dig selv fra dine forældre?
4. Hvilke ting ønsker du virkeligt at lave om i din opførelse, men det lykkes alligevel ikke?
5. Har du andre overbevisninger, som du mener skal med?

Stop, når du føler du har udtømt, hvad du mener er dine underbevidste overbevisninger/handlinger.

Og husk at vend gerne tilbage til disse spørgsmål flere gange.

Trin 2 – Find de bevidste overbevisninger

Nu er skal du lave en ny kolonne ved siden af.
I denne kolonne skrive du hvad du ønsker:

1. Hvad er dine bevidste overbevisninger?
2. Hvilke overbevisninger ville du ønsker at havde?
3. Er der andre gode overbevisninger, som skal med?

Brug gerne den første kolonme til inspiration, når du svarer i kolonne to.
Hvis det er muligt, så skriv disse ønskede overbevisninger i samme række, som den underbevidste overbevisning, som den passer sammen med.

Dermed får du en række par, som enetens temmer overens eller “er uenige”

Gentag gerne processen, da kolonne et og to griber ind i hinanden. Kolonne et forsøger at få fat i de overbevisninger du har nu -men som er uderbevidste. Kolonne to forsøger tilsvarende at få fat i de overbevisninger, der svarer til dine bevidste ønsker. Det skulle gerne være lettere at lave kolonne to end et.

Det er super, der hvor udsagnene i kolonnerne stemmer overens, da du så får det du ønsker bevidst.

Der hvor det store arbejde skal lægge er dog der, hvor de ikke stemmer overens. For det er der at det bliver de underbevidste overbevisninger, som kommer til at styre dit liv. Og det er disses som skal omformuleres for at det bliver som du ønsker.

Inden vi kan gå til denne del af processen er det vigtigt at du får organiseret dine rækker, så overbevisninger, der minder om hinanden ligger i nærheden af hinanden. Det vil endda være super, hvis du kan sætte overskrifter på forskellige grupper af udsagn. Overskrifterne kunne f.eks. være “socialt”, “selvværd”, “familie” eller lign.

I næste blogindlæg i denne tråd vil jeg gå videre  med at beskrive trin tre i denne forberedelsesproces

Snydt af egne overbevisninger


I mit arbejde for at helbrede mig selv har jeg indset, hvor afgørende det er, at jeg får arbejdet med min automatiserede overbevisninger.

Alligevel gik det pludselig op for mig, at jeg helt havde glemt dette arbejde.
Istedet havde jeg travlt med træning, mad- og vitaminplaner, som naturligt hang sammen og påvirkede hinanden.

Jeg har før hørt at mit undrrbevidsthed vil gøre alt for at undgå ændringer. Det er fordi, at det kendte er trygt, mens det ukendte er utrygt.
Og det er det underbevidstes opgave at beskytte os mod udefrakommende fare, så som nye og ukendte overbevisninger.

Derfor tror jeg, at min underbevidsthed har spillet mig et pus og har ændret mit fokus væk fra det mest skræmmende til noget mindre skræmmende – og dermed har jeg “glemt” arbejdet med overbevisningerne.

Jeg oplevede noget tilsvarende her til aften, hvor jeg arbejdede med mine overbevisninger i tredje fase af forløbet. Jeg har haft en drøm om, at jeg skulle fjerne “Stenen i mit hjerte”, og da “stenen” symboliserer “angst, samvittighed, skyld og sorg” skrev jeg disse ord op på min seddel over overbevisninger, som jeg gerne vil omformulerer. Straks mente min underbevidsthed, at jeg skulle tjekke min mail. Dette er en overspringshandling og jeg var fuldt bevidst om det. Alligevel tjekkede jeg min mail….

Derefter gik jeg ind på bloggen for at opdatere dette indlæg med endnu et eksempel. Det var jo vigtigt at få det skrevet ned.

Og først nu, mens jeg skriver det, går det op for mig, at det er endnu en overspringshandling, som fjerner mig fra at arbejdet med “stenen i hjertet”. Min opgave idag er at skrive de positive omformuleringer, som jeg vil have istedet.

Det er tydeligt, at min krop og underbevidsthed gør stor modstand mod, at jeg skal arbejdede med de fire begreber: angst, samvittighed, skyld og sorg. Det var en utrolig stærkt følelse at tjekke mail, selvom jeg vidste, at dette var en overspringshandling. Og nu, hvor jeg skriver blogindlægget var det noget at en øjenåbner, at se, hvorledes de automatiserede tanker i underbevistheden kan fjerne én fra det område, som kan hjælpe én.

Samtidig må jeg sige, at det er et klart tegn om, hvilken retning jeg skal gå, i forhold til hvilke overbevisninger jeg skal have ændret.
Det er også et klart tegn i forhold til, at jeg i arbejdet med overbevisninger har fat i noget, der kan ændre den eksisterende situation (Det trygge = Jeg er syg) til noget bedre (Det utrygge = jeg er rask)

Det er som om, at jeg gør det underbevistheden ønsker at jeg gør, men mine øjne ser noget andet.

Dette kan illustreres med  historien om kaptajnes, som i mørket ser et lys midt på hans sejlrute. Han beder over radioen “lyset” om at flytte sig, men får besked på, at det ikke kan lade sig gøre. Han bliver derfor stædig og holder fast i sin kurs indtil han over radioen får følgende besked: “Kaptajn – vi er et fyrtårn”.

Kaptajnen ser det han forventer at se – nemlig at lyset er et skib. Men i praksis er det noget helt andet – nemlig et fyrtårn.

Denne historie er lidt det samme. Jeg forventer, at selvfølgelig er min underbevidsthed med på at helbrede mig, men i praksis er den det slet ikke (Fordi det er utrygt). Og i 95% af mine handlinger vil jeg være ubevist om, at min underbevisthed automatisk gør nogle ting, som ikke leder til min helbredelse.

Derfor er det centralt, at jeg begynder at “se”, hvad det er jeg virkeligt gør. Dvs. Jeg ser noget helt anden end virkeligheden. Især er det vigtigt, at jeg fokuserer på de områder som jeg opdager, at underbevidstheden modarbejder. F.eks. ovennævnte historie med at min underbevisthed trækker mig væk fra arbejdet med overbevisningerne. For det er her jeg skal sætte ind. Det er der der er brug for at ske en forandring, da det er her, at min underbevisthed og min bevidsthed ikke er enige. Og som tidligere beskrivet, så er det nødvendigt at mine underbevisthed og min bevisthed er enige –  for at jeg kan blive helbredt 🙂

 


Som jeg har skrevet i et tidligere indlæg, så arbejder jeg i øjeblikket med min mad og mine overbevisninger på min vej mod at blive helbredet. Jeg er helt overbevist om at arbejdet med “overbevisningerne” vil blive afgørende, da det er min underbevidstheds overbevisninger, som afgør hvem jeg bliver.

Da jeg er gammel historiker ved jeg alt om, hvordan en hændelse kan fortolkes på to forskellige måde. Dette er helt naturligt. En fortolkning falder ud efter hvilken kultur man kommer fra og hvem man er som person. Derfor kan den samme hændelse fortolkes på flere forskellige måder.

Bruce Lipton bruger dette billede til forklaringen

 

Enten ser du en gammel dame med blikket vendt nedad, hagen dybt inde i pelsen og tomme øjne eller du ser en unge kvinde med ansigtet vendt mod venstre (Hendes kind er den gamle dames næste) og fjer i håret. De har næsten det samme pandehår, mens den gamle dames mund er den unge kvindes halskæde.

Interessant er det, at hvis man kan se den gamle dame kan man ikke se den unge kvinde og omvendt. Man ser enten den ene eller den anden. Mange har faktisk det problem, at de kun kan se den ene til trods for, at de véd at begge er på billedet.

Dette kaldes fortolkning. Vores underbevidsthed kender billedet og ved, hvordan det skal fortolkes. Dermed sender vores underbevidsthed det billedet til os – den gamle eller unge – som den véd at vi tidligere har set. Dermed skal vi kæmpe for at se det billedet, som vi ikke ser og det kræver øvelse at skifte mellem billederne. Men din hjerne vil ikke tillade, at du ser begge på samme tid!

Sådan fungerer vores underbevisthed også på andre måde. Er vi blevet så vant til at se eller forstå noget på en bestemt måde, så bliver det til en automatiseret handling og vi gør automatisk det samme næste gang vi støder på den samme “trikker”. I dette tilfælde er “trikkeren” billedet, men det kunne lige så godt være at tage fat i rattet i en bil.

Dvs. vi har nogle automatiserede måder at forstå tingene på, som er opstået ud fra vores opdragelse, historie og kultur. Vi opdager det ikke en gang – med mindre vi er opmærksomme på det og arbejder med at se tingene på en ny måde.

Da det er disse automatiserede tanker og forståelser, som udgør 95% af vores handlinger i vores liv er det vigtigt at vi er opmærksomme på om det virkeligt er det vi vil. Og det gør det mere vigtigt at arbejde med at ændre på disse automatiserede tanker / overbevisninger.

Jeg arbejder med flere forskellige metoder, så som at kigge på mine historie, eksterne terapeuter samt affirmationer, som jeg selv udformer. Disse håber jeg at komme til at uddybe mere på denne blog.

Hvorfor skrive om helbredelse?


I søndags løb jeg med familien. Desværre blev min knæer så trætte, at de knækkede sammen under mig og jeg kyssede asfalten. Det kostede at jeg ikke måtte svømme mandag fordi jeg havde åbne sår på venstre hånd og knæerne.

Stoppede jeg så der?
NEJ
– jeg var da ude at løbe igen tirsdag 🙂

Pointen er nemlig, at jeg øsnker at kunneløbe med min datterog mand. I det hele taget ønsker jeg at kunne løbe. Og hvis jeg ikke ivser in krop, at jeg mener det ved at gennemføre det i praksis. Hvordan skal den så tro på, at jeg virkeligt mener det

Derudover synes jeg, at det er rigtig rart at være ude i vinden og bevæge sig. Endnu et godt argument for at komme afsted – istedet for at blive hjemme ved computeren.

En del af processen med at skrive om, at jeg ønsker at helbrede mig selv fra en genetisk sygdom var, at hvis jeg ikke tør stå ved mig selv overfor andre, hvordan kan “jeg selv” så tro på, at det virkeligt er det jeg vil.

Jeg begyndte at skrive om min egen vej til helbredelse på denne blog for at vise mig selv, at jeg tør stå ved mig selv og mine overbevisninger. For at komme ud af buske og ikke gemme mig mere. For at vise ig selv, at jeg er stolt af at være mig og jeg er stolt af at turde tro og sætte min egen helbredelse som mit mål.

Tror jeg virkeligt på det, hvis det er noget jeg holder hemmeligt? Nej – vel!
Jeg tror virkeligt på, at det kan lade sig gøre. Og jeg har tænkt mig at gå hele vejen. Så hvorfor ikke stå ved det og råbe det højt, fordi det gør mig så glad, at der er håb. Det gør mig så glad at tro på at det også kan ske for mig og ikke kun for andre.

Idag gav Bruce Lipton mig endnu en grund til at skrive om min egen helbredelse. Han er ligesom jeg overbevist om at jeg kan helbrede mig selv og han gjorde opmærksom på hvor vigtigt det er at få noteret mit arbejde med underbevidstheden ned – for når jeg er helbredt, skal jeg til at bruge mine undervisererfaringer til lære andre, hvad det var jeg gjorde.

I hans øjne er arbejdet med underbevidstheden afgørende for, at man kan blive helbredt. Man kan læse nok så mange bøger om helbredelse, men hvis man ikke har underbevidstheden med vil det aldrig virke.

Det gik op for mig, hvor meget han har ret. Det er vigtigt at sprede viden om underbevidsthedens betydning  for helbredelse. Og allerede nu spreder jeg den viden på min blog, fordi Bruce Lipton er så grundig og velargumenteret i sine teorier. Jeg håber derfor, at du vil tage godt imod det 😉